Board of Directors

Board of Directors

Mr.M. Kishan Rao Chairman & Managing Director
Mr. SSN Murthy Director - Finance
Ms.Myadam Shirisha Director
Mr.Nageswara Rao Sikharam Director
Mr. Subramaniam Venkataraman Director
Ms. Lalitha Ramakrishna Gowda Director

Board Committees

Audit Committee

S Nageswara Rao Chairman
Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda Member
Dr S Vekataraman Member
M. Kishan Rao Member

Nomination and Remuneration Committee

S Nageswara Rao Chairman
Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda Member
Dr S Vekataraman Member

Stakeholder Relationship Committee

Dr S Vekataraman Chairman
S Nageswara Rao Member
Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda Member
M. Kishan Rao Member

Corporate Social Responsibility Committee

S Nageswara Rao Chairman
Dr. Lalitha Ramakrishna Gowda Member
M. Kishan Rao Member